O nas

Spotkania Małżeńskie są ruchem rekolekcyjnym mającym na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, który z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

Podstawową formą pracy Spotkań Małżeńskich są dwudniowe wyjazdy (weekend) mające charakter rekolekcji zamkniętych. Ich przebieg jest całkowicie odmienny od innych typów rekolekcji. Są prowadzone przez trzy pary małżeńskie i kapłana, którzy ukazują uczestnikom tematy do dialogu prowadzonego tylko we dwoje. Siła oddziaływania rekolekcji polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania swoich konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości, oparty jest na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii.

Na rekolekcje może przyjechać każde małżeństwo, niezależnie od wieku, stażu małżeńskiego, wykształcenia czy religijnego zaangażowania. Przyjeżdżają małżeństwa żyjące zgodnie i małżeństwa będące ze sobą w konflikcie. Nieraz zdarzały się takie, które już nie mieszkały razem i rozmawiały o rozwodzie … W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych.

Więcej informacji na temat ruchu Spotkań Małżeńskich, terminy rekolekcji w innych ośrodkach, a także informacje o duchowości Spotkań można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.

Ośrodek Spotkań Małżeńskich w Archidiecezji Gdańskiej powstał w 1989 roku. Założycielami i pierwszymi liderami ośrodka byli Maria i Janusz Długońscy. Obecnie funkcję liderów sprawują Krystyna i Jarosław Paszek.

Większość rekolekcji oraz innych spotkań organizowanych przez nasz Ośrodek odbywa się w Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej prowadzonym przez oo. jezuitów w Gdyni. ICFD znajduje się na ul. Tatrzańskiej 35 w Gdyni, niedaleko dworca PKP Gdynia Główna.

Nasz ośrodek prowadzi obecnie następujące rekolekcje oraz spotkania: